Horgászrend 2022

Visontai Erőmű és Bánya Dolgozóinak Horgászegyesülete

HELYI HORGÁSZREND

Érvényes: 2022. február 1-től

 

Az egyesületi tag, valamint vendég horgászunk köteles betartani a „2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről” és annak végrehajtásáról szóló 133/2013.(XII.29.) VM rendelet, az Országos és a Helyi Horgászrend, valamint az Egyesület Alapszabályának előírásait.

 

1./ Fogási tilalmak, Méretkorlátozás:

a.) Általános fogási tilalom: A HE. vezetősége által meghirdetett időszakban.

b.) Faj szerinti fogási tilalom: Megegyezik az országos előírásokkal, kivéve: a 60 cm feletti pontyot, a 40 cm alatti, 70 cm feletti amurt, és az 50 cm alatti, 70 cm feletti csukát. Ezeket kifogásuk után azonnal vissza kell engedni.

c.) Pontytelepítési tilalom idején csak rablóhalra lehet horgászni. Csalizni csak élő kishallal, halszelettel vagy mű csalival lehet. A tilalom alatt békés halakra etetni, csónakot, etető hajót használni tilos. A tilalom végéig tilos etetőanyagot behordani a tóba.

d.) Az őszi pontytelepítési tilalom idején csak rablóhalra lehet horgászni, csak a partról. Csalizni csak élő kishallal, halszelettel vagy mű csalival lehet. A horgászév (január) végéig 3 db ponty tartható meg. Az őszi pontytilalom végétől csónakból csak a pergető horgászat engedélyezett.

2./ Mennyiségi korlátozás:

a.)  Napi korlátozás: 4 db méret korlátozással védett hal vihető el, amiből 2 db lehet ponty, vagy 1 db ponty és 1 db amur, és  2 db lehet ragadozó. Az amur napi elvihető mennyisége 1 db.  A méretkorlátozás alá nem eső halakból 5 kg. fogható. Törpeharcsa súlykorlátozás nélkül fogható.

b.) Heti korlátozás: Hétfőn 00:00 órától a következő hétfő 00:00 órájáig 6 db méret korlátozással védett hal vihető el, amiből 4 db lehet ponty és 2 db az amur. Egy héten 4db lehet ragadozó amit el lehet vinni..

c.)Éves korlátozás: 50 db méret korlátozással védett hal vihető el. Az 50 darab elvihető méretkorlátozással védett hal súlya nem haladhatja meg a 70 kg. – ot. A 70 kg. – ba nem számít bele egy darab 50 kg. feletti harcsa. A halak mérlegelése történhet a merítő szákkal, haltartóval, vagy az erre a célra kialakított mérlegelő zsákokkal. Szigorúan tilos a hal kopoltyújába, szájába akasztani a mérleg kampóját, vagy a mérlegelést úgy végezni, hogy a halnak bármilyen sérülést okozzon.         

      Csak „Az egyesület saját vizei” rovatba lehet beírni az egyesület vizén kifogott halakat.  A méretkorlátozás alá eső halakat külön-külön sorba kell beírni a fogási naplóba. A beíráskor a hónap, nap után az órát és percet is be kell írni.

3./ Horgászattal kapcsolatos előírások:

a.)  A horgászattól elzárt területek:

      Markaz község és a jelzőoszlopok által bezárt (védett) terület.

      A műtárgytól (a tó zárógáttól) 50 méteren belül.

      A horgászattól elzárt területen(a kíméleti rész)akár parton akár csónakban tartózkodni  tilos!    

b.)  Horgászat partról:

  Március 01-től Október 31-ig       00:00-tól 24:00-ig,  

  November 01-től Február 28-ig    06 órától 18 óráig.

c.) Horgászat csónakból:

Az Országos Horgászrendben előírt feltételek, az üzemeltető által csónakra kiadott „Használati engedély” és a horgász­egyesület által kiadott „Engedély csónak és etető hajó használatára” megléte jogosít fel horgászatra. A kijelölt 50 m-es bójasortól csak a gát felé (déli) irányba lehet horgászni, az elzárt területet jelző bójasor irányába dobni tilos. 

Horgászni a Március 01-től Október 31-ig, 04–22 óráig, valamint pénteken, szombaton és a hivatalos ünnepnapok előtti éjszaka lehet.

November 01-től Február. 28-ig 06-18-ig. A telepítési tilalom idején csónak és etető hajó használata tilos!

A tulajdonos felelősséggel tartozik a csónakból történő horgászatért, vendég csak engedéllyel rendelkező jelenlétében folytathat horgászatot.

A horgász az ellenőrzésre feljogosított személy (a halőr, az üzemeltető ellenőrzést végző) részére köteles rendelkezésre állni, a partról történő felszólítás esetén köteles a partra a csónakkal kimenni.

A csónakból történő horgászattal, közlekedésével valamint az etető hajó mozgásával a parti horgászatot nem lehet zavarni.

A parti horgászat biztosítása céljából a mindenkori vízszéltől minimum 250 m-re kell leállni, ettől kisebb távolságra csak abban az esetben, ha a parton nem horgásznak, s a horgászatot nem zavarják. A letűző karóját (nehezékét) a horgászat befejezésével el kell vinni.

Tilos kikötés nélkül csónakot a parton hagyni!

4./ Általános előírások:

 • A horgász köteles betartani a Mátrai Erőmű Zrt., mint a tó üzemeltetőjének előírásait horgászat közben mind a parton, mind a vízen, az általa elfoglalt horgászterületet tisztán tartani, és úgy elhagyni, a HE által kihelyezett jelző oszlopokat, bójákat – tilalmi terület-, süllőfészek, stb. a rongálástól megóvni.
 • Horgászonként külön haltartóban kell a halakat tárolni, nyári időszámítás esetén 1 napi hal mennyiséget tárolható. A drótszák használata tilos.
 • Etetőhajó használata az 5000 Ft csónakhasználat engedély megfizetése után engedélyezett, másra át nem ruházható. A horgászkészség behordása megengedett, a behordás maximális távolsága 250 m. Ezzel a módszerrel horgászók sem a parti horgászatot, sem a csónakos horgászatot nem zavarhatják, vitás esetben a behúzás távolsága lemérésre kerül, s szabálytalanság fegyelmi eljárást von maga után.
 • A parton és a vízen „foglalt helyet” sem rendszeres etetés, sem más címen fenntartani nem lehet.
 • A horgász a műtárgytól (a tó zárógáttól) és a község alatti jelzőoszlopoktól 50 m-en belül bóját nem helyezhet ki.
 • A bóját október 30-ig a horgász köteles a tóból kivenni. A vízterületen csak dőlő bója használata megengedett, a bója víz feletti magassága maximum 1m. A más típusú pl. palackos bójákat a halászati ellenőrök felszedik. A viták elkerülése érdekében a dőlő bójákat, úgy kell berakni a vízbe, hogy az a telek közepére mutasson és párhuzamosan fusson a gáttal. Vitás kérdésekben a szolgálatban lévő halászati őr hoz döntést.
 • A Markazi tározón gyermekhorgász csak úszós készséggel horgászhat /spiccbot vagy orsóval szerelt/ továbbá nemes és méret korlátozással védett halat nem tarthat meg. A méretkorlátozás alá nem eső halakból 3 kg. fogható. Törpeharcsa súlykorlátozás nélkül fogható.
 • Májusi (ívási) pontytilalom idején csak úszós készség használata megengedett.
 • Markazi tározón az úgynevezett 3 kishorgos „bogáncs” használata tilos.
 • Az előző évi Fogási Napló-t összesítve február 05 -ig le kell adni az Egyesület irodájába.
 • Gépjárművel, közlekedni és parkolni a kijelölt úton és a kijelölt parkolókban szabad.
 • A telek vízpartján horgászók ellenőrzése céljából a telektulajdonos köteles tűrni a halőrök ellenőrzését, és ebből a célból telkére beengedni.
 • A horgász köteles a horgászkészsége mellett úgy és olyan állapotban tartózkodni, hogy kapás esetén arra reagálni tudjon. Abban az esetben, ha az ellenőrző személyek a horgászt nem találják a felszerelése mellett, vagy olyan állapotban van /nem egészségügyi probléma miatt/ hogy a kapásra reagálni képtelen, a horgásztól az engedély minimum három hónapra bevonásra kerül.
 • Azok a horgászok, akik behordásos módszert használnak, a csónakos horgászokat nem zavarhatják, nem szólíthatják fel a horgászhelyük elhagyására. A horgászrendünk egyértelműen szabályozza, hogy a csónakos horgász a mindenkori vízszéltől számított 250 m túl az elzárt területek kivételével bárhol horgászhat. Az a parti horgász, aki e szabályozást figyelmen kívül hagyja, s a szabályosan horgászó csónakos horgászt zavarja, attól a horgászengedély minimum három hónapra bevonásra kerül.
 • A horgász éjszakai horgászat alkalmával a horgászat ideje alatt köteles a horgászhelyét parton és vízen egyaránt jól láthatóan kivilágítani!
 • A parti sávban, a telekhatáron kívül még ideiglenes építmény (pl. sátor) sem telepíthető ME Zrt. ügyrendje alapján. A parti sávban a csak a kijelölt tűzgyújtási helyeken lehet, tűzet rakni, máshol a Tűzgyújtás TILOS!
 • Az a horgász aki a napi mennyiségi korlátozásnak megfelelő halfajt megfogta, és ezek naplózásra kerültek, akkor a horgászatot csak úgy folytathatja, ha módszert vált, tehát vagy rabló vagy békés halra horgászik/attól függően hogy előzőleg milyen halfajt fogott/ a tilalmi idők figyelembe vételével, vagy méretkorlátozás alá nem eső egyéb 0halra /keszegfélék, törpeharcsa/ horgászik úszós módszerrel.
 • A kifogott halak pányvázása tilos!
 • Azon horgászok számára akik a behordásost módszert használnak, tehát a csalit nem bedobva, hanem etetőhajóval vagy csónakkal jutatják a vízbe, a vezetőség határozata szerint kötelező a pontymatrac, nagyméretű finomszövésű merítőháló valamint a sebfertőtlenítő használata. Erre a pontra szigorú ellenőrzést, és büntetést alkalmazunk!

5.)  Környezetvédelmi előírások:

–     A horgászoknak és vendégeinek be kell tartaniuk a természet általános védelméről szóló tör­vénynek a tájvédelemre, a vadon élővilág általános védelmére, a védett növényekre és állatfajokra vonatkozó előírásait.

–     Közegészségügyi előírások miatt halat tisztítani a parti sávban, és a vízfelületen is tilos!

6.)  Vendéghorgászat:

 • Napijeggyel horgászni Március 01-től Október 31-ig, 5-21 óráig horgászhatnak vendégeink.

 

 

 

 

Gyöngyös, 2022 január 17.                                                                                                           HE. Vezetősége