Szerzői jogi nyilatkozat

Az http://markazihorgaszto.hu weboldal és annak tartalma a Tulajdonos szellemi tulajdona. A weboldal látogatása ingyenes, személyes adatok megadása nem szükséges hozzá. A weboldalon a Tulajdonos által közzétett tartalmakat felhasználni kizárólag az 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad.

Szerzői jogok:

Azzal, hogy belép a http://markazihorgaszto.hu oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználó:

 1. A http://markazihorgaszto.hu fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A weboldalhoz tartozó tartalmat és annak kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
 2. A Tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.
 3. A weboldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a weboldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
 4. A weboldalról cikkeket, dokumentumokat átvenni csak a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
  a) nem módosítja az eredeti tartalmat (sem a képet, sem a szöveget),
  b) a weboldalra mutató egyértelmű és jól látható hivatkozást minden közlésnél feltünteti,
  c) a tulajdonos előzetes beleegyezésével.
 5. Ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és minden esetben jogi következményeket von maga után, továbbá minden egyéb a törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak a Tulajdonos előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

Egyéb rendelkezések:

 1. Ön beleegyezik abba, hogy a http://markazihorgaszto.hu weboldalt kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a tulajdonos nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.
 2. A weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését a Tulajdonos kizárja.
 3. A http://markazihorgaszto.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.